26 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (90)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (161)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : รู้ทันกฎหมายอาญาฉบับความผิดเกี่ยวกับเพศ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 5 หัวข้อใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับเพศ ประกอบด้วย

1. การข่มขืน (ม.276-277 ตรี)
2. การกระทำอนาจาร (ม.278-281)
3. ความผิดฐานเป็นพ่อเล้า แม่เล้า (ม.283)
4. การพาบุคคลอื่นไปเพื่อการอนาจาร (ม.283 ทวิ-284)
5. การพรากผู้เยาว์ (ม.317-319) ชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786163743404
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 255 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2557


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคพิชิตข้อสอบ กฎหมายแรงงาน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1. สถิติข้อสอบทั้ง 3 สนาม (เนติฯ, อัยการผู้ช่วยสนามใหญ, ผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่)
2. เกริ่นนำก่อนเข้าสู่แต่ละมาตรา
3. องค์ประกอบในแต่ละมาตราที่แยกอธิบายเป็นข้อๆ และเป็นประเด็นในการออกข้อสอบ
4. ประเด็นที่เคยออกข้อสอบของทั้งเนติฯ และอัยการ
5. คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

ฯลฯ ชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786163612755
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 600 กรัม
  จำนวนหน้า : 290
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2557


 
ราคา 210.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคพิชิตข้อสอบ กฎหมายแรงงานป.วิ.แพ่ง ภาค 4
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1. สถิติข้อสอบเนติฯ
2. เกริ่นนำก่อนเข้าสู่แต่ละมาตรา
3. องค์ประกอบในแต่ละมาตราที่แยกอธิบายเป็นข้อๆ และเป็นประเด็นในการออกข้อสอบ
4. ประเด็นที่เคยออกข้อสอบของทั้งเนติฯ อัยการ และผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่
5. คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา
6. เพิ่มภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786169186274
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 218
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2556


 
ราคา 160.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : เทคนิคพิชิตข้อสอบ กฎหมายแรงงานป.วิ.แพ่ง ภาค 3
บทคัดย่อ / สารบาญ :

1. สถิติข้อสอบเนติฯ
2. เกริ่นนำก่อนเข้าสู่แต่ละมาตรา
3. องค์ประกอบในแต่ละมาตราที่แยกอธิบายเป็นข้อๆ และเป็นประเด็นในการออกข้อสอบ
4. ประเด็นที่เคยออกข้อสอบของทั้งเนติฯ อัยการ และผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามใหญ่
5. คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจในแต่ละมาตรา
6. เพิ่มภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786163483348
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 250
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2556


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ความผิดสำเร็จในกฎหมายอาญาฯ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความผิดสำเร็จในกฎหมายอาญาพร้อมคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9786163358394
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 146
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2556


 
ราคา 120.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ข้อสอบเนติฯ รายข้อ ป.วิ.แพ่ง สมัยที่ 55-64 เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อสอบเนติฯ รายข้อ ป.วิ.แพ่ง สมัยที่ 55-64 (ข้อ 1-5) เล่ม 1 (เฉพาะส่วนวิเคราะห์)ชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9789745209992
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 268
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มกราคม 2556


 
ราคา 190.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์พิชิตข้อสอบเนติฯ เขียนอย่างไรให้ได้คะแนนดี ภาคสอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- ตัวอย่างข้อสอบ
- การวางแผนทำข้อสอบเนติฯ
- ภาพรวมในการออกข้อสอบ ป.วิ.พ. ภาค 1-4
- ภาพรวมในการทำข้อสอบ ป.วิ.อ. ภาค 1-4
- ปัญหาของนักศึกษาเนติฯ
ฯลฯ ชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9789745208834
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 260 กรัม
  จำนวนหน้า : 124
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : ตุลาคม 2554


 
ราคา 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : ตารางคุณธรรม กฎหมายอาญาเรียงมาตรา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- การตีความกฎหมาย
- การตีความตามเจตนารมณ์
ฯลฯชื่อผู้แต่ง : ปรีย์ชนก จิรภิวงศ์
รหัสสินค้า : 9789745209039
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 310 กรัม
  จำนวนหน้า : 114
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2555


 
ราคา 100.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,388,921 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474