28 กุมภาพันธ์ 2560
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
คำอธิบายกฎหมายปกครอง
คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัท
คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
คำอธิบายกฎหมายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
 

   กฎหมายปกครอง (27)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (10)
 หลักกฎหมาย (36)
 กฎหมายทั่วไป (101)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (54)
 หนังสือฝากขาย (15)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (81)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (20)
 กฎหมายอ้างอิง (3)
 รวมกฎหมาย (12)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (23)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (10)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (29)
 อื่นๆ (93)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (15)
 นิติบรรณการ (31)
 นิติธรรม (59)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (4)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (50)
 สนพ.จุฬา (21)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
   WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค้ำประกัน จำนอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036201
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 110 กรัม
  จำนวนหน้า : 94
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : สิงหาคม 2558


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : การรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา:บทวิเคราะห์และวิจารณ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ร.ต.อ.ธีสุทธิ์ พันฤทธิ์
รหัสสินค้า : 9789742036164
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : 2558


 
ราคา 180.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 27, 28 และ 29
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036287
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : ธันวาคม 2558


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036317
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 100
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2559


 
ราคา 120.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
รหัสสินค้า : 9789742036324
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 980 กรัม
  จำนวนหน้า : 556
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : มกราคม 2559


 
ราคา 440.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : หุ้นส่วนและบริษัท
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คำอธิบายและแผนภูมิย่อข้อกฎหมาย 

แนวทางการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ คำร้อง อื่น ๆชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9789742036232
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 860 กรัม
  จำนวนหน้า : 504
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2559


 
ราคา 400.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ส่วนแก้ไขใหม่)
บทคัดย่อ / สารบาญ :

- ประกาศ คสช. ฉบับ 115/2557 ชี้ขาดอำนาจสอบสวน

- พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 30 2558  การปล่อยตัวชั่วคราว

- พรบ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 31 2559  การโอนคดี

 ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036348
รูปแบบ : 240
น้ำหนัก : {weight} กรัม
  จำนวนหน้า : 96
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2559


 
ราคา 100.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : สิทธิด้านสิ่งแวดล้อมกับรัฐธรรมนูญ
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี
รหัสสินค้า : 9789742036355
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 264
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2559


 
ราคา 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : อายุความ แพ่ง-อาญา คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสืออายุความเล่มนี้ มีทั้งความทางแพ่งและทางอาญา การเขียนใช้หลักเกณฑ์เป็นแบบ โดยมีความเห็นและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นรายละเอียด ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ ที่ตั้งใจให้ใช้เป็นคู่มือใจการปฎิบัติงานของนักกฎหมายและนักธุรกิจชื่อผู้แต่ง : สมพร พรหมหิตาธร
รหัสสินค้า : 9789742036294
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 420 กรัม
  จำนวนหน้า : 352
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 8 : มีนาคม 2559


 
ราคา 250.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036270
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 800 กรัม
  จำนวนหน้า : 480
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : มิถุนายน 2559


 
ราคา 350.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | ...  | 6  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

1,810,467 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474