20 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อเท็จจริง  การค้นเพื่อพิสูจน์ความจริง การค้นกับการล่อซื้อ  พิเคราะห์ข้อบกพร่องเกี่ยวกับภาพถ่าย บันทึกการจับกุม และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา คำซัดทอด ตัวการ ผู้สนับสนุน การครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิต  นำเข้า ส่งออก พระราชบัญญัติพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9876167242668
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1000 กรัม
  จำนวนหน้า : 592
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 5 :ตุลาคม:2559


 
ราคา 570.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : เกร็ดกฎหมาย วิ.แพ่ง
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9786167242293
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 680 กรัม
  จำนวนหน้า : 430
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : พ.ศ. 2556


 
ราคา 330.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9726167242286
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 620 กรัม
  จำนวนหน้า : 424
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 10 : พ.ศ. 2556


 
ราคา 330.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด เล่ม2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความปิดฐานมียาเสพติดให้โทษไว้ในครองครองเพื่อจำหน่าย ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษ ความผิดฐานส่งออกนอกราชอาณาจักร นำเข้ามาในราชอาณาจักร ความผิดกรรมเดียว หลายกรรม การริบทรัพย์สิน คำฟ้อง การกำหนดโทษ บทหนัก เพิ่มโทษ การให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100/2 กฎหมายที่เป็นคุณ พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.2534 ความผิดฐานยาเสพติดให้โทษและข้อเท็จจริงที่มิได้ว่ากันโดยชอบในศาลชั้นต้น ตัวอย่างอุทธรณ์ ชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9786167242651
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : {weight} กรัม
  จำนวนหน้า : 476
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 2:ตุลาคม 2559


 
ราคา 470.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : แง่คิด - มุมมอง การอุทธรณ์คดียาเสพติด ภาคปฏิบัติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวบรวมแนวอุทรณ์รูปแบบต่างๆ ในรายละเอียดข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน รวมทั้งข้อหาทุกข้อหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนอุทธรณ์โดยชี้ให้เห็นถึงวิธีการดูข้อเท็จจริงรายละเอียดพยานแต่ละปากที่เบอกความว่ามีข้อพิรุธเพียงใด มีการนำข้อพิรุธดังกล่าวมาเขียนอุทธรณ์เพื่อชี้ให้เห็นข้อพิรุธ ตลอดทั้งมีตัวอย่าง คำร้องขออนุญาตฎีกาและฎีกาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดชื่อผู้แต่ง : สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
รหัสสินค้า : 9786167242675
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 830 กรัม
  จำนวนหน้า : 472
ขนาด : 18.5*26
พิมพ์ : 2 เมษายน 2560


 
ราคา 460.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,945,244 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474