19 ตุลาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (118)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (197)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (32)
 นิติธรรม (90)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : การเมืองเปรียบเทียบ ทฤษฎี แนวคิด และกรณีศุึกษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ไชยวัฒน์ ค้ำชู
รหัสสินค้า : 9789740334422
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 900 กรัม
  จำนวนหน้า : 755
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2559


 
ราคา 530.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : รัฐศาสตร์
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
รหัสสินค้า : 9789741332963
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 520 กรัม
  จำนวนหน้า : 257
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 12 : มกราคม 2559


 
ราคา 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบาย ป.พ.พ. ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
รหัสสินค้า : 9789741319473
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 340 กรัม
  จำนวนหน้า : 195
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : มกราคม 2554


 
ราคา 130.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสำนักพิมพ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740318675
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 198
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2550


 
ราคา 125.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว : หนังสือชุดความรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 104
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
รหัสสินค้า : 9789740320500
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 179
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : 2556


 
ราคา 80.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ย่อความกับงานด้านกฎหมาย กรณีศึกษาจากตัวอย่างการย่อคำพิพากษา
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
รหัสสินค้า : 9789740321064
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 101
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2551


 
ราคา 70.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บทที่ 1  สังคมและกฎเกณฑ์ความประพฤติ

บทที่ 2  ลักษณะของกฎหมาย

บทที่ 3  ที่มาของกฎหมาย

บทที่ 4  ศักดิ์ของกฎหมาน

บทที่ 5  ขอบเขตการใช้กฎหมาย

บทที่ 6 การตีความและอุดช่องว่างของกฎหมาย

บทที่ 7  ประเภทของกฎหมาย

ฯลฯชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740337744
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 750 กรัม
  จำนวนหน้า : 326
ขนาด : 19x26
พิมพ์ : 15 : เมษายน 2555


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 10%
ขาย 261.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 3 : หนังสือชุดความรู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 105
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : ชูชัย งามวสุลักษณ์
รหัสสินค้า : 9789740330516
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 205
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : 2555


 
ราคา 120.00 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : สมคิด บางโม
รหัสสินค้า : 9789740558477
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 450 กรัม
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : 2551


 
ราคา 210.00 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ถาม-ตอบกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
บทคัดย่อ / สารบาญ :


ชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
รหัสสินค้า : 9789740321545
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 400 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 2 : 2553


 
ราคา 100.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,785,109 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474