21 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : สนทนาภาษาจีน เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ปัจจุบันภาษาจีนได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น มีการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นหนังสือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาษาจีนในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้สนใจใช้สนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง หนังสือสนทนาภาษาจีน เล่ม 1 นี้มีบทสนทนาเกี่ยวกับการทักทาย, การต้อนรับ, การแนะนำตัว, การถามชื่อคน, สนทนาเรื่องครอบครัว ฯลฯชื่อผู้แต่ง : คุณการุณย์ หลี่
รหัสสินค้า : 9789749609118
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 84
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : กันยายน 2546


 
ราคา  65.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 55.25 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : สนทนาภาษาจีน เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ปัจจุบันภาษาจีนได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น มีการใช้ภาษาจีนเพื่อการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้น หนังสือที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาษาจีนในสาขาต่าง ๆ จึงมีความสำคัญโดยเฉพาะบทสนทนาภาษาจีนต่าง ๆ ซึ่งเป็นแนวทางให้ผู้สนใจใช้สนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างถูกต้อง หนังสือสนทนาภาษาจีน เล่ม  2 นี้มีบทสนทนาเกี่ยวกับการเดินทาง, การติดต่อสื่อสารประจำวัน ฯลฯ ใช้ภาษากระทัดรัด อ่านเข้าใจง่าย พร้อมภาพประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นชื่อผู้แต่ง : คุณการุณย์ หลี่
รหัสสินค้า : 9789749609163
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 100 กรัม
  จำนวนหน้า : 88
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : กันยายน 2546


 
ราคา  65.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 55.25 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,687,293 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474