21 กันยายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (117)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (194)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาในการสร้างความสุข
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     คู่มือสร้างความเข้าใจเรื่องความสุข ผู้เขียนได้สรุปและเรียบเรียงจากหนังสือและบทความภาษาอังกฤษที่ว่าด้วยจิตวิทยาและปรัชญาเกี่ยวกับความสุข ของนักจิตวิทยาและนักคิดผู้มีชื่อเสียง พร้อมทั้งเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อให้ผู้อ่านเรียนรู้วิธีการสร้างความสุข ด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786117056017
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 152
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กุมภาพันธ์ 2552 ปรับปรุงใหม่


 
ราคา  130.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 110.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาวัยรุ่น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     จิตวิทยาวัยรุ่น บอกถึงปัญหาทั่วไปที่มักเกิดกับวัยรุ่น เช่น โรคซึมเศร้า ต่อต้านผู้ใหญ่ โดดเรียน ติดเกม ฯลฯ พร้อมแนวทางป้องกันและแก้ไข ทั้งได้ชี้ให้เห็นว่าต้นเหตุของปัญหาแท้จริงอาจมาจากผู้ใหญ่….หนังสือเล่ม นี้เป็นเพียงความพยายามชิ้นเล็ก ๆ ที่คงจะมีผลจำกัด เพราะคนไทยโดยทั่วไปอ่านหนังสือน้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีปัญหา ยิ่งอ่านน้อย ผู้ที่มีโอกาสได้อ่านคงต้องช่วยกันศึกษาหาความรู้ และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องจิตวิทยาและปัญหาของวัยรุ่นให้แพร่หลายมากยิ่ง ขึ้น เราจะได้มีส่วนช่วยให้วัยรุ่นได้ก้าวข้ามช่วงเสี่ยงภัยและพัฒนาศักยภาพด้าน บวกของพวกเขาได้มากขึ้น ช่วยป้องกัน แก้ไขและลดปัญหาวัยรุ่นซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่สำคัญในปัจจุบันและช่วยให้ ประเทศพัฒนาคนซึ่งจะเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้นำรุ่นต่อไป ให้เป็นพลเมืองที่มีความสุข เก่งและดีเพิ่มขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786117056048
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : มีนาคม 2552


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : สมการความสุข
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ความสุขแบบง่าย ๆ นั้นอยู่รอบตัวเรานี่เอง ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปหาไกลถึงต่างบ้านต่างเมือง เพราะการสร้างสรรค์ความสุขนั้นไม่ยาก และมีต้นทุนต่ำจริง ๆ ยิ่งกว่านั้นความสุขยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด เพราะยิ่งแจกจ่ายออกไปมากเท่าไหร่ ก็จะได้กลับคืนมามากเท่านั้น วันใดคุณมีความสุข ก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนรอบข้างบ้างละกัน........ชื่อผู้แต่ง : ชาธร สิทธิเคหภาค
รหัสสินค้า : 9789743425028
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 140 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 12.5 X16.5
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2551


 
ราคา  135.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 114.75 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : อำนาจสะกดจิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     วิธีการนำศักยภาพแฝงเร้นมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพความงาม บุคลิกภาพ กำลังใจเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการและอื่น ๆ เป็นแนวความคิดที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากในต่างประเทศ การฝึกฝนก็ง่าย ใช้เวลาสั้น ๆ เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็เพียงพอแล้ว หนังสือเล่มนี้จะช่วยบอกวิธีการทั้งหลายตามแนวความคิดนั้น ๆชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
รหัสสินค้า : 9789748468204
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 12 : สิงหาคม


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 75.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันทางจิต
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจถึงกลไกทางจิต ภูมิคุ้มกันทางจิตที่เกิดขึ้นต่อภูมิคุ้มกันทางจิต และที่สำคัญช่วยให้ท่านหันกลับมาคิด พิจารณา เลือก และตรวจสอบบุคคลทั้งหลายที่มักจะอ้างตัวว่าเป็นผู้รู้แล้วรับอาสามาเป็นผู้สอนวิชาการทางจิตใจให้ท่าน เพื่อว่าจะได้ไม่หลงทางจนถึงขั้นภูมิคุ้มกันทางจิตถูกทำลายไปชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์สรพลจ์ สุขทรรศนีย์
รหัสสินค้า : 9789742824679
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 60.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : เรื่องของความรัก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือนำเสนอเรื่องของความรัก ที่ครอบคลุมกว้างขวาง ตั้งแต่ความรักกับการแต่งงาน ความรักกับครอบครัว ความรักกับการเลี้ยงดูเด็ก ความรักกับเงินตรา ฯลฯ อธิบายเรื่องของความรักในแง่มุมต่าง ๆ ตั้งแต่วงแคบไปจนกระทั่งถึงความรักในมิติที่กว้างออกไป ความรักอาจไม่ใช่เพียงความรู้สึก หากอาจเป็นกลไกเพื่อการดำรงชีพเป็นความสามารถทางจิตใจ การที่จะรักเป็นนั่นคือความรักเป็นความคิดด้วย การเข้าใจความรักจึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าใจจิตใจของเราเอง หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามในการเข้าใจความรักในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าความรักจะเป็นแบบใดมันก็คือความรักที่ผู้เขียนคาดหวังให้เบ่งบานในหัวใจของทุกท่านชื่อผู้แต่ง : คุณอนุช อาภาภิรม
รหัสสินค้า : 9789748468314
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 320 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2544


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 95.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : ความรัก การสร้างสรรค์ และความสุข
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     แนวคิดเรื่องความรัก การสร้างสรรค์ และความสุข เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความหมายของมนุษย์เรา เป็นหัวข้อที่นักวิชาการแขนงต่าง ๆ ทั้งจิตวิทยา การศึกษา ปรัชญา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาเศรษฐศาสตร์ การแพทย์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ สนใจศึกษาค้นคว้าและเขียนหนังสือออกมามาก โดยเฉพาะในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา และทำให้มนุษย์เราเข้าใจเรื่องทั้ง 3 นี้อย่างเป็นวิชาการเพิ่มขึ้น มีคนที่สนใจอ่านและนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้เพิ่มขึ้น….หนังสือเล่มนี้ มุ่งอธิบายเนื้อหาสำคัญของแนวคิดเรื่องความรัก การสร้างสรรค์ และความสุข อย่างมุ่งให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของแนวคิดทั้ง 3 นี้....ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748460079
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2550


 
ราคา  130.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 110.50 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรวมแนวคิดสำคัญของหนังสือจิตวิทยา 14 เล่มเด่นของโลก ที่พูดถึงความรู้ทางด้านจิตวิทยาในหลายประเด็นทั้งความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ ภาวะทางอารมณ์ ปัญหาการเลือกในโลกยุคทุนนิยมสมัยใหม่ จิตวิทยาระหว่างเพศและวัยที่ต่างกัน ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดและอารมณ์ของตัวเอง รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786167056319
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 184
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2554


 
ราคา  165.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 140.25 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : อยู่อย่างใจสงบในโลกที่ยากลำบาก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เหตุการณ์เมษาพฤษาอำมหิต ความรุนแรงแบบเข่นฆ่าทำลายล้าง เผาบ้านเผาเมือง ทำให้คนไทยสะเทือนขวัญ งุนงง และเครียดกันมาก สังคมไทยที่วิวัฒนาการมาจากสังคมหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่มักจะมีอัธยาศัยที่ดีเอื้ออาทรต่อกันแบบที่เราคุ้นเคย รู้สึกอบอุ่นและค่อนข้างปลอดภัย กลายเป็นสังคมที่ "ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป" เราเริ่มสงสัยกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะสนับสนุนความดีงาม ความถูกต้องมีจริงอยู่หรือไม่ เราและลูกหลานจะมีชีวิตกันอย่างไรในโลกที่ปั่นป่วนวุ่นวายหรือในยุคสมัยที่ยากลำบากเช่นนี้...ชื่อผู้แต่ง :
รหัสสินค้า : 9786167056258
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2553


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,738,797 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474