22 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ความคิดจิตใจที่สร้างสรรค์ของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ชีวประวัติ การศึกษา ผลงาน พร้อมภาพประกอบและคำคมความคิด ครอบคลุม  เข้าใจง่าย  ให้ความรู้  ผ่านวิถีชีวิตเรียบง่ายของไอน์สไตน์  ผู้คิดค้นทฤษฎียาก ๆ ดังคำที่เขาบอกเราว่า  If you can't  explain it simply, you don't understand it well enough. ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ แสดงว่าคุณไม่เข้าใจเรื่องเหล่านั้นดีพอชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786167056210
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มิถุนายน 2553


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : รวมภาพบันทึกชีวิตของที่สุดนักปฏิวัติสากล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

...ความร่วมมืออย่างสันติ ไม่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างประเทศที่เอาเปรียบกับประเทศที่เสียเปรียบ ระหว่างผู้ที่กดขี่กับผู้ที่ถูกกดขี่...ผมพร้อมจะตายเพื่อเสรีภาพของประเทศละตินอเมริกาใด ๆ ก็ตาม โดยไม่เรียกร้องอะไรจากใคร ไม่ขูดรีดผู้ใด และไม่คาดหวังสิ่งใด ๆ ตอบแทน...นี่คือความคิดและจิตวิญญาณของ เช เกวารา นักปฏิวัติไร้พรมแดน ผู้เป็นตำนาน ตราบใดที่โลกยังมีการกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบกัน ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือระหว่างประเทศ ตราบนั้น การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและสันติสุขก็ต้องดำเนินต่อไป...จิตวิญญาณแบบ เช เกวารา จึงไม่มีวันตาย...ชื่อผู้แต่ง : คุณสายไท
รหัสสินค้า : 9786167056296
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 230 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 4 : ตุลาคม 2553


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 93.50 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : รวมภาพบันทึกชีวิตของที่สุดนักต่อสู้อหิงสา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

    เขา คือ ชายชาวอินเดียในชุดผ้าฝ้ายสีขาว ถือไม้เท้าก้าวย่างอย่างมั่นคง ...คือ ผู้ที่รพินทรนาถ ฐากูร ปราชญ์แห่งอินเดียขนานนามว่า "มหาตมะ" หรือผู้มีจิตใจอันสูงส่ง ...คือ ผู้นำการต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมเพื่อให้อินเดียหลุดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ...คือ นักปฏิวัติผู้ใช้แนวคิดทางศาสนา "อหิงสา" หรือสันติวิธีในการต่อสู้กับทุกสิ่ง ...คือ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคม ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ยึดหลักอหิงสาและแสดงให้เห็นว่า "การกระทำโดยไม่กระทำ" นั้น ก่อให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่เพียงใด....ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786167056111
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กุมภาพันธ์ 2553


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : มูฮัมหมัด ยูนุส ธนาคารคนจน และรางวัลโนเบล
บทคัดย่อ / สารบาญ :

    หนังสือเล่มนี้ เป็นกรณีศึกษาเรื่องของ มูฮัมหมัด ยูนุส และธนาคารคนจน ที่ได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี 2549 ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายสนับสนุนการศึกษาหาความรู้ในสาขาย่อยอย่างน้อย  3 ประการ คือ ภาวะและบทบาทของผู้นำ, แก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาสังคม และความคิดริเริ่ม การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม อันเป็นเรื่องสำคัญในยุคโลกาภิวัตน์ที่คนส่วนใหญ่จะต้องแข่งขันและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการชีวิตและสังคมชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789741375141
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2551


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : ผู้นำ ผู้เปลี่ยนแปลงและให้แรงบันดาลใจแก่โลก
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือที่ผู้เขียน อ.วิทยากร เชียงกูล ได้เขียนขึ้นโดยได้คัดเลือกและนำเสนอ ผู้นำ ซึ่งเป็นทั้งผู้นำประเทศ หรือองค์กรขนาดใหญ่ ยังรวมทั้งผู้นำทางความรู้ และความคิด เช่น นักวิชาการสาขาต่าง ๆ นักคิด นักเขียน นักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและการเปลี่ยนแปลงทางสังไปในทางที่เจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ด้วย แม้ว่าเขาหรือเธอเหล่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำขององค์กรขนาดใหญ่ หรืออาจไม่ได้คิดถึงตนเองในฐานะผู้นำก็ตาม ผู้นำทั้ง  15 คน ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้คัดเลือกบุคคลที่มีบทบาทเปลี่ยนแปลงโลกและหรือให้แรงบันดาลใจแก่คนอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางสังคมในทางก้าวหน้า เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ในทางใดทางหนึ่ง หรือหลาย ๆ ทางที่ส่งผลสะเทือนหรือยังมีความหมายอยู่ในโลกยุคปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายภูมิภาค สาขาวิชาความรู้ แนวคิดอุดมการณ์ ฯลฯ ในรอบ 200-250 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบันชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749436530
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 กุมภาพันธ์ 2550


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ภาพบันทึกชีวิต วิญญาน ที่สุดของนักปฏิวัติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนุ่มสาวยุคไอทีทุกวันนี้อาจจะไม่รู้จักเขา เช เกวารา เหมือนดั่งรู้จักบิลล์เกตต์ กระนั้น ดวงหน้าคมเข้ม ท่าทีที่ไม่อ่อนข้อให้ใครของเขา เช ก็โดนใจหนุ่มสาววัยดิจิตอลจำนวนไม่น้อยทีเดียว ภาพโปสเตอร์และเสื้อยืดที่ตีพิมพ์ภาพของเขายังติดตลาดอยู่เสมอแต่นั่นก็แค่รูปแบบ ส่วนเนื้อแท้ของความเป็น เช เกวารา คือการเป็นนักปฏิวัติไร้พรมแดน ผู้พร้อมพลีชีพในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของมวลชนสากล ไม่เลือกว่าชาติ เผ่าพันธุ์ หรือภาษาใด เป็นหนังสือรวมภาพชีวิต เหตุการณ์ต่อสู้ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เช เกวาราชื่อผู้แต่ง : คุณสายไท
รหัสสินค้า : 9789748468600
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2546


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 153.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : หมอหัวใจมวลชน นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว หรือคุณพ่อเสม ได้มีอายุครบ 100 ปี นับว่าเป็นบุญคุณของคนไทยที่ได้มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยกับปูชนียบุคคล 4 แผ่นดีนท่านนี้ คุณูปการเกียรติคุณของท่านเทียบเท่ารัฐบุรุษแห่งวงการแพทย-สาธารณสุขของไทย ผู้ทำงานรับใช้ประชาชนในด้านนี้อย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีผลงานปรากฏชัดเจนทั้งในฐานะข้าราชการประจำและนักการเมือง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นกระจกบานเล็กที่ฉายสะท้อนภาพชีวิตอันยิ่งใหญ่ของปูชนียสามัญชนอายุ 100 ปี ที่ยังมีลมหายใจอุ่นๆ ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป...ชื่อผู้แต่ง : สันติสุข โสภณสิริ
รหัสสินค้า : 9786167056357
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 136
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : ปกอ่อน


 
ราคา  110.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 93.50 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : โฮ จิ มินห์ : วีรบุรุษของประชาชนที่ถูกกดขี่
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรูปภาพพร้อมเนื้อหาบันทึกประวัติบุคคลสำคัญของเวียดนาม "โฮ จิ มินห์" ทั้งด้านครอบครัว การศึกษา การเข้าร่วมในการปฏิวัติ จนกลายเป็นผู้นำสำคัญในการปลดปล่อยเวียดนามของเขาชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786167056340
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 220 กรัม
  จำนวนหน้า : 128
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 1 : พฤษภาคม 2554


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,688,351 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474