22 สิงหาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (33)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (39)
 กฎหมายทั่วไป (116)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (67)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (100)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (16)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (192)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (24)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (23)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ขบวนการนักศึกษาไทย : จาก 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการนักศึกษา กรณี 14 ตุลาคม 2516 เป็นเรื่องราวกล่าวขานที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดทั้งทางสังคมและการเมืองของคนไทยและคนต่างประเทศแม้กาลเวลาล่วงเลยกว่า 20 ปี นับว่ายาวนานพอที่ชีวิตผู้คนจะผลัดรุ่น ยุคสมัยจะผันเปลี่ยนความเข้าใจต่อเหตุการณ์ จุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ของขบวนการ 14 ตุลา ก็อาจผิดแผกแตกต่างไป การมีโอกาสร่วมระลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่านี้ ย่อมช่วยให้คนรุ่นปัจจุบันรับรู้ความเป็นมาของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจนขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609187
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท

 ลำดับที่ : 2
 
  ชื่อหนังสือ : จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เศรษฐกิจเป็นรากฐานแห่งมนุษย์สังคม ส่วนระบบการเมืองเป็นแต่เพียงโครงร่างเบื้องบนที่จะต้องสมานกับความต้องการทางเศรษฐกิจของมวลมนุษย์ในสังคม ถ้าหากรัฐธรมนูญอันเป็นแม่บทแห่งกฎหมายสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจนั้น วิกฤตการณ์ทางสังคมก็ไม่เกิดขึ้น และประเทศชาติจะดำเนินก้าวหน้าไปตามวิวัฒน์อย่างสันติ ถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจของสังคม วิกฤตการณ์ก็ต้องเกิดขึ้นตามกฎธรรมชาติแห่งข้อขัดแย้งระหว่างสองสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กันชื่อผู้แต่ง : ปรีดี พนมยงค์
รหัสสินค้า : 9789748468266
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 120 กรัม
  จำนวนหน้า : 80
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 5 : ก ันยายน 2543


 
ราคา  55.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 46.75 บาท

 ลำดับที่ : 3
 
  ชื่อหนังสือ : เบื้องหลัง คดีเลือด ยุคอัศวินผยอง คดีสังหาร 4 รัฐมนตรี
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือสารคดีข่าวเล่มนี้ เป็นเบื้องหลังคดีสังหารนักการเมืองอย่างทารุณโหดเหี้ยมในยุคของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ซึ่งเปิดเผยโดยเหยี่ยวข่าวจากสำนักพิมพ์หลายฉบับอย่างละเอียดทุกแง่มุม เพื่อแฉถึงฆาตกรรมทางการเมืองอย่างสยดสยอง ซึ่งเสียงของบรรดาเหยี่ยวข่าวเหล่านี้ได้รับความเชื่อถือในวงการ
ข่าว อาชญากรรมมาแล้วในอดีตชื่อผู้แต่ง : สมบูรณ์ วรพงษ์
รหัสสินค้า : 9789748468525
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 330 กรัม
  จำนวนหน้า : 248
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2544


 
ราคา  225.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 191.25 บาท

 ลำดับที่ : 4
 
  ชื่อหนังสือ : คนไม่ยอม จำนน ตำนานคน 6 ตุลา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นหนังสือชุดเรื่องสั้นที่อ่านเพลิดเพลินสบาย ๆ ด้วยลีลาการเล่าเรื่องของผู้เขียนที่เล่าเรื่องของผู้อื่นทับซ้อนเรื่องราว ชีวิตอันหนักหน่วงของตนเอง โดยใช้ภาษาที่ราบเรียบ เข้าใจง่าย สะท้อนภาพชีวิต การดำรงอยู่ ความเป็นมาและความเป็นไปของผู้ถูกคุมขังในเรือนจำบางเขน
คนไม่ยอมจำนนจัดเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์และมีค่าเล่มหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นวรรณกรรมการเมืองที่แฝงความหมายซ้อนลึกอย่างนุ่มเนียน เพราะเป็นวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่เขียนขึ้นในคุกโดยนักการเมืองข้อหาฉกรรจ์ และยังถือเป็นบันทึกอัตชีวประวัติของบุคคลที่เป็นนักการเมืองฝ่ายประชาชนคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อมนุษยชนและยืนหยัดความถูกต้องชื่อผู้แต่ง : พิรุณ ฉัตรวนิชกุล
รหัสสินค้า : 9789748468532
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 350 กรัม
  จำนวนหน้า : 256
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2544


 
ราคา  230.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 195.50 บาท

 ลำดับที่ : 5
 
  ชื่อหนังสือ : จากเจียงเจ๋อหมิน สู่หูจิ่นเทา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ปีค.ศ. 2002 เป็นปีแห่งการถ่ายโอนอำนาจครั้งใหญ่ของผู้นำจีน เจียงเจ๋อหมิน ในฐานะแกนนำของกลุ่มผู้นำรุ่นที่ 3 จะลงจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้บุคคลที่ทางพรรคได้ตระเตรียมไว้แล้วขึ้นทำหน้าที่แทน บุคคลที่ว่าหากไม่มีอุบัติเหตุในระดับสุดวิสัยจริง ๆ ก็หนีไม่พ้น นายหูจิ่นเทา .....หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงมหกรรมการถ่ายโอนอำนาจผู้นำพรรคอย่างเป็นระบบตั้งแต่รากฐานครอบครัว การศึกษาและผลงานชื่อผู้แต่ง : สันติ ตั้งรพีพากร
รหัสสินค้า : 9789748468549
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 370 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2544


 
ราคา  240.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 204.00 บาท

 ลำดับที่ : 6
 
  ชื่อหนังสือ : ยังเติร์กรุ่นแรก : กบฏ ร.ศ. 130
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขบวนการ ร.ศ. 130 จากเอกสารต้องห้ามที่เพิ่งเปิดเผยครั้งแรกในกองจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นเรื่องที่สะท้อนความขัดแย้งทางความคิด นโยบายและวิธีปฏิบัติระหว่างผู้เขียนที่ยังยึดในค่านิยมและทัศนคติแบบเก่า กับกลุ่มทหารอาชีพที่ต่อต้านระบบ และผู้ปกครองที่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ แต่เวลาที่ผ่านมานี้ย่อมลบเลือนรอยอดีตออกไปมาก สิ่งที่ถ่ายทอดออกมานี้จึงเป็นเพียงภาพจำลองภาพหนึ่งเท่านั้นชื่อผู้แต่ง : แถมสุข นุ่มนนท์
รหัสสินค้า : 9789748468662
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : มีนาคม 2544


 
ราคา  220.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 187.00 บาท

 ลำดับที่ : 7
 
  ชื่อหนังสือ : เล่าความจริงขบวนการนักศึกษารามคำแหง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรวมเรื่องเล่าบอกเล่าความจริงโดยการอ้างอิงจากเอกสารสื่อมวลชน และการให้ปากคำของผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์จำนวนหนึ่งเกี่ยวกับ เหตุการณ์-ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่มีต่อขบวนการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในยุคต้น 2514-2519 ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเข้าใจเหตุการณ์ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789749609231
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 144
ขนาด : 14.5x21
พิมพ์ : 4 : กันยายน 2546


 
ราคา  140.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 119.00 บาท

 ลำดับที่ : 8
 
  ชื่อหนังสือ : บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516
บทคัดย่อ / สารบาญ :

กล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ของบรรดานักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาล ภายใต้อำนาจการนำของจอมพลถนอม กิตติขจรและคณะ ผู้เขียนใช้วิธีนำเสนอเป็นไปตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยภาพ ประกอบ ซึ่งภาพเหล่านี้ได้กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย โดยเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญใน วันที่ 5 ตุลาคม จนกระทั่งถึงเหตุการณ์จลาจลนองเลือดและการสูญเสียชีวิตของเหล่าวีรชนชื่อผู้แต่ง : ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
รหัสสินค้า : 9789749609248
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท

 ลำดับที่ : 9
 
  ชื่อหนังสือ : Road Map ประเทศไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือรวม 4 บทความการเมืองประกอบด้วย Road Map ประเทศไทย, การปลดปล่อยกระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศจากการครอบงำโดยตะวันตก, บทบาทคุณูปการของการเมืองภาคประชาชนต่อสังคมไทยปัจจุบันและอนาคต และตัวตนของปัญญาชนสาธารณะ ซึ่งธีรยุทธ บุญมีได้นำเสนอไว้เป็นแง่คิดให้แก่คนไทยได้พิจารณาแนวนโยบายการบริหาร การพัฒนาการนำประเทศในปัจจุบัน และได้เสนอแนวทางคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609293
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 160 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2547


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 10
 
  ชื่อหนังสือ : ประชาสังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     ท่ามกลางความผันแปรทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในโลกปัจจุบัน ชุดความคิดว่าด้วยประชาสังคมภาคสาธารณะ ชุมชนนิยม หรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ ถูกกล่าวถึงในฐานะที่มีบทบาททางสังคมมากขึ้นทุกขณะ หนังสือประชาสังคมเล่มนี้ได้ให้พื้นฐานทางปรัชญา สังคมวิทยา และรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ได้อย่างครอบคลุมชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789749609392
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก :
  จำนวนหน้า : 240
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มิถุนายน 2547


 
ราคา  190.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 161.50 บาท


 
Page 1 | 2 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,688,350 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474