24 มิถุนายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (30)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (115)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (95)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (26)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (185)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 24  
 
 ลำดับที่ : 41
 
  ชื่อหนังสือ : ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ความหมาย ลักษณะ ความสำคัญของปรัชญาและปรัชญาการเมือง/สังคม, แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ปรัชญาการเมือง/สังคม, ปรัชญาการเมือง/สังคมยุคประวัติศาสตร์, ปรัชญาการเมือง/สังคมยุคศาสนจักรและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป, นักคิดแนวเสรีนิยมในศตวรรษที่ 17-18, เศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิคและคติอรรถประโยชน์นิยม, นักสังคมนิยมและนักอนาธิปไตย, นักจารีตนิยมและนักเสรีประชาธิปไตย เฮเกล ดาร์วิน และมาร์กซ์, ปรัชญาการเมือง/สังคม อเมริกัน, ปรัชญาการเมือง/สังคม ยุคศตวรรษที่ 20

 ชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9786162690310
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 232
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 5 : กุมภาพันธ์ 2555


 
ราคา  200.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 170.00 บาท

 ลำดับที่ : 42
 
  ชื่อหนังสือ : การเดินทาง ในจิตใจ : บทตริตรองชีวิตและธรรมชาติ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

….ผมแหงนดูดวงดาวแล้วครุ่นคำนึงถึงมนุษยชาติ เราสามารถไปไกลจนสุดของจักรวาลถ้าเราปรารถนา จากจุดเริ่มต้นเราก็มาได้ไกลมาก เราสามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมอย่าง Alhambra หรือ
วิหารฮอริวจิ เรามีศิลปกรรมงดงามอย่างภาพเขียนเซียกุ้ยหรือเซซานน์ เรามีดนตรีไพเราะอย่างเพลงไอริช เกาหลี เพลงชาวเขา เรามีปรัชญาที่ลึกซึ้งของนิทเช่ โซราซุทรา หรือสิทธารถะ เรามีนักฟิสิกส์ที่รู้สิ่งเล็กที่สุดอย่าง Witten กับจักรวาลที่ใหญ่ที่สุดอย่างไอน์สไตน์ มนุษย์เรามีเส้นทางเดินชีวิตมาไกลถึงเพียงนี้ เพียงเพื่อจะทำลายสายใยบางแห่งจักรวาลทิ้งลง ?….หนังสือรวมบทกวีเชิงปรัชญาเพื่อตั้งสติพิจารณาชีวิตและธรรมชาติ พร้อมภาพเขียนแนวธีรยุทธ บุญมีชื่อผู้แต่ง : ธีรยุทธ บุญมี
รหัสสินค้า : 9789740954514
รูปแบบ :
น้ำหนัก : 150 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5x19.5
พิมพ์ : 1 : พฤศจิกายน 2550


 
ราคา  90.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 76.50 บาท

 ลำดับที่ : 43
 
  ชื่อหนังสือ : วรรณกรรมการเมืองไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

ไม่มียุคสมัยใดในประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยที่การเจริญเติบโตของวรรณกรรมการเมืองไทยจะขยายตัวทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ยิ่งใหญ่เท่ากับช่วงเวลาหลังวันมหาปิติของคนไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2516 ด้วยรูปลักษณ์ที่ต่าง ๆ ไปจากยุคที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนรากเหง้า การก่อเกิดการเติบโตและพัฒนาการของงานวรรณกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ลักษณะสากลและรากเหง้าของวรรณกรรมการเมือง การก่อเกิดวรรณกรรมทางการเมือง จนกระทั่งคลื่นสูงมาถึงชื่อผู้แต่ง : ชัยสิริ สมุทวณิช
รหัสสินค้า : 9789748468518
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 112
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : กันยายน 2544


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 47.50 บาท

 ลำดับที่ : 44
 
  ชื่อหนังสือ : ชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมเรื่องสั้นชุดใหม่ที่นำเสนอสาระอย่างให้ความบันเทิง ที่มีท่วงทำนองเร้าใจดิ่งลึกสั่นสะเทือนความรู้สึก
นึกคิด จังหวะจะโคนลงตัวพอเหมาะพอดี เน้นบันเทิงอย่างมีศิลปะของปมผู้ร้อยระหว่างข้อต่อชีวิต
ชะตากรรมและนักเล่าเรื่อง มีทั้งหมด 14 เรื่อง เช่น ขาที่หักพับ, รอยยิ้ม, คุณลุงหมาป่า, แมลงเม่า, ผู้ชม, นิทานวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งใช้กลวิธีทางวรรณกรรมศิลป์สร้างสรรค์ภาพชีวิตได้อย่างชัดเจน สละสลวยชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9789748468853
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 170 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ธันวาคม 2545


 
ราคา  95.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 80.75 บาท

 ลำดับที่ : 45
 
  ชื่อหนังสือ : ครอบครัวกลางถนน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือรวมเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น จากคณะกรรมการตัดสินวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน(ซีไรต์) ของประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2536 เป็นเรื่องสั้นซึ่งสะท้อนภาพชีวิตคนเมืองในสังคมปัจจุบันที่กำลังเผชิญปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองจำนวน 13 เรื่องเช่น ขาซ้ายของแม่, ถ้าผมเป็นพ่อ, ด่าน, คืนเหน็บหนาว เป็นต้น ซึ่งใช้กลวิธีทางวรรณศิลป์สร้างสรรค์ภาพชีวิตได้อย่างชัดเจนด้วยภาษาที่กระชับและภาพพจน์ก่อให้เกิดจินตภาพ ทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์และสะท้าน สะท้อนใจและได้อรรถรสและสำนึกถึงบทบาทของตนในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมชื่อผู้แต่ง : คุณศิลา โคมฉาย
รหัสสินค้า : 9786162691508
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 160 กรัม
  จำนวนหน้า : 164
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 18 : มีนาคม 2556


 
ราคา  100.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 46
 
  ชื่อหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สารานุกรมฉบับนี้เป็นฉบับสังเขป ซึ่งบรรณาธิการได้ใช้วิธีตัดต่อและเรียบเรียงขึ้นใหม่จากสารานุกรมฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์โดยสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในปี 2541 โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่และกระตุ้นให้เยาวชนและคนทั่วไปได้มีโอกาสรู้จักและสนใจที่จะหาอ่านหนังสือดี ๆ มากขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789742826352
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มกราคม


 
ราคา  125.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 62.50 บาท

 ลำดับที่ : 47
 
  ชื่อหนังสือ : สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เป็นบทสรุปจากโครงการวิจัยเชิงเอกสารและการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะคัดเลือกหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนไทย จุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคู่มือให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เด็กและเยาวชนได้รู้จักหนังสือดี ๆ และเลือกอ่านเพื่อประเทืองปัญญาได้อย่างถูกจุดเพื่อจะได้นำสืบค้นข้อมูล หนังสือที่ต้องการในลำดับต่อไปชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789748468402
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 500 กรัม
  จำนวนหน้า : 380
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : มีนาคม 2544


 
ราคา  290.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 145.00 บาท

 ลำดับที่ : 48
 
  ชื่อหนังสือ : หนังสือดี ในรอบหลายศตวรรษ
บทคัดย่อ / สารบาญ :

แนะนำหนังสือดีทั้งของโลกตะวันตกและของไทยเพื่อกระตุ้นและเป็นบันไดให้คนไทยได้รู้จักหนังสือดี ๆ และเกิดความสนใจที่จะอ่านหนังสือดี ๆ เพิ่มขึ้น รายชื่อและเรื่องย่อหนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ ประกอบด้วย 1) หนังสือดีของโลกตะวันตก 100 เล่ม 2) หนังสือดีในรอบศตวรรษ 172 เล่ม 3) นวนิยายดีเด่น 100 เล่มในรอบศตวรรษ 4) หนังสือรุ่นเก่าของไทย 5) หนังสือแนวพัฒนาตัวเองและแนวการบริหารจัดการเพื่อความสำเร็จที่ดีที่สุด 100 เล่ม 6) รายชื่อหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน 7) หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน ซึ่งทั้งหมดคัดเลือกโดยคณะบรรณาธิการหนังสือ Good Morning, คณะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก, คณะบรรณาธิการ Modern Libary, คณะนักวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจากผู้อ่านที่ได้คัดเลือกมาชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609453
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 236
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  210.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 178.50 บาท

 ลำดับที่ : 49
 
  ชื่อหนังสือ : ประชุมภาพเมืองไทย
บทคัดย่อ / สารบาญ :

รวมภาพเก่าตั้งแต่ยุค ร.5 จนถึงรัชกาลปัจจุบันจำนวนกว่า 400 ภาพ จากโปสการ์ดและอัลบั้มส่วนตัวล้วนหาชมได้ยาก ขยายให้ดูเต็มตา...พิเศษสุด...อัลบั้มจากสกุล "วสุดวัต" ห้องภาพ วาย.เอบาต้า อัลบั้มภาพชุดเรียกร้องดินแดนคืน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2483 อัลบั้มภาพชุดน้ำท่วม พ.ศ. 2485 ของคุณเอก วีสกุล อัลบั้มภาพชุดกรุงเทพฯ จากทางอากาศ ประมาณ พ.ศ. 2507ชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789743480829
รูปแบบ : ปกแข็ง
น้ำหนัก : 1,200 กรัม
  จำนวนหน้า : 360
ขนาด : 21 X 29.5
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2551


 
ราคา  500.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 425.00 บาท

 ลำดับที่ : 50
 
  ชื่อหนังสือ : ชีวิตตามคลอง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในเมืองหลวงในอดีตว่าเป็นมาอย่างไรและได้มีพัฒนาการอย่างไรจนถึงปัจจุบัน เป็นการบันทึกภาพสังคมไทยด้านหนึ่ง ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรและซึ่งอาจจะไม่มีให้เห็นอีกในภายภาคหน้าอันใกล้นี้ชื่อผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
รหัสสินค้า : 9789748468372
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 180 กรัม
  จำนวนหน้า : 126
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 5 : มีนาคม 2544


 
ราคา  120.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 102.00 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ...  | 24  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,574,247 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474