24 มิถุนายน 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (30)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (115)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (0)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (95)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (26)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (32)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (15)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (25)
 อื่นๆ (185)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (87)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ...  | 24  
 
 ลำดับที่ : 21
 
  ชื่อหนังสือ : เปิดม่าน มะละกา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

    แดนแสนสวยตรึงตราใจที่ไพโรจน์ บุญผูก ฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับคนมาเลย์ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เน้นการนำเสนอรัฐมะละกา ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ เพราะนอกจากความงามของภูมิประเทศแล้ว ยังคงวัฒนธรรมเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น อ่านแล้วอยากไปเยือนสักครั้งชื่อผู้แต่ง : คุณไพโรจน์ บุญผูก
รหัสสินค้า : 9789748468761
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : มกราคม 2546


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 85.00 บาท

 ลำดับที่ : 22
 
  ชื่อหนังสือ : ซาราวัค : ดินแดนแสนสวยที่สวรรค์ซ่อนเร้น
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     เมืองแห่งอู่อารยธรรมที่เป็นต้นกำเนิดของชนชาวมาเลเซีย เมืองที่มีสีสันทางศิลปวัฒนธรรมอันเต็มไปด้วยความงามหลากหลายของชนเผ่าต่าง ๆ พร้อมหรือยังที่จะพบกับดินแดนมหัศจรรย์บนเกาะบอร์เนียวชื่อผู้แต่ง : คุณไพโรจน์ บุญผูก
รหัสสินค้า : 9789748468778
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 240 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2545


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 80.00 บาท

 ลำดับที่ : 23
 
  ชื่อหนังสือ : หลวงพระบาง บางสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไป ใจที่เปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     คนเราออกเดินทางด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน และมีรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหน ลึก ๆ แล้วดูเหมือนว่ามีทางสายหนึ่งที่เรียกร้องให้เราเดินไปหาอยู่เสมอ บางคนอาจจะยังไม่รู้ชัดเจนว่าจะไปหามันด้วยวิธีการใด และด้วยเหตุผลเช่นไร แต่ด้วยประสบการณ์ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ประสบมาแล้วมาบรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราต่างมองเห็นทางและ เหตุผลของเราชัดเจนขึ้นชื่อผู้แต่ง : คุณสมิทธิ ธนานิธิโชติ
รหัสสินค้า : 9789749609422
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 210 กรัม
  จำนวนหน้า : 160
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 2 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  150.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 75.00 บาท

 ลำดับที่ : 24
 
  ชื่อหนังสือ : เวียดนาม สองรส
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     สารคดีชุดบันทึกแห่งภูมิภาค เวียดนามสองรส บันทึกการเดินทางเชิงวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีเรื่องราวของตัวเองหลายคนที่เกี่ยวข้องได้จากไป บ้างก็ยังคงอยู่แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่เคยลืมพวกเขา ซึ่งล้วนเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเพราะเขาเหล่านั้นล้วนต่อสู้เพื่อครอบครัว และกลุ่มสังคมชุมชน เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะสะท้อนภาพสัญชาตญานเวียดนามหลังผ่านศึกสงครามมานานหลายปี ผ่านทางการเดินทางเชิงศึกษาวิเคราะห์ทั้งในแง่ศิลปะและในแง่วัฒนธรรม ประกอบเรื่องด้วยภาพศิลปะที่สวยงามซึ่งอ่านจบแล้วเราจะได้ข้อสรุปจากญาณทัศนะของเราเองชื่อผู้แต่ง : รศ. ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9789749609477
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 176
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : ตุลาคม 2547


 
ราคา  165.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 82.50 บาท

 ลำดับที่ : 25
 
  ชื่อหนังสือ : เที่ยวท่อง ครรลองไทย เล่ม 1
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือสารคดีรวมบทความแนวศิลปวัฒนธรรม ผลงานของนักเขียนเรื่องเก่าที่นักอ่านรู้จักดี เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ และการท่องเที่ยวไปตามหน้าหนังสือเก่าและสิ่งพิมพ์เก่า พร้อมแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจตามสไตล์ เอนก นาวิกมูล (ชุดนี้มี 2 เล่ม)ชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789749609668
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 250 กรัม
  จำนวนหน้า : 180
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2548


 
ราคา  160.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 80.00 บาท

 ลำดับที่ : 26
 
  ชื่อหนังสือ : เที่ยวท่องครรลองไทย เล่ม 2
บทคัดย่อ / สารบาญ :

     หนังสือสารคดีรวมบทความแนวศิลปวัฒนธรรม ผลงานของนักเขียนเรื่องเก่าที่นักอ่านรู้จักดี เนื้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ และการท่องเที่ยวไปตามหน้าหนังสือเก่าและสิ่งพิมพ์เก่า พร้อมแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจตามสไตล์ เอนก นาวิกมูล (ชุดนี้มี 2 เล่ม)ชื่อผู้แต่ง : เอนก นาวิกมูล
รหัสสินค้า : 9789749609675
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 280 กรัม
  จำนวนหน้า : 200
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2548


 
ราคา  180.00  บาท
ลด: 50%
ขาย 90.00 บาท

 ลำดับที่ : 27
 
  ชื่อหนังสือ : พุทธศิลปลาว
บทคัดย่อ / สารบาญ :

เป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชาชนชาวลาวในสมัยต่าง ๆ ตลอดจนสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของประชาชนชาวลาว ช่วยให้ท่านที่มีความสนใจในศิลปะ บังเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปกรรมและพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของลาว พร้อมจะได้เปรียบเทียบกับศิลปกรรมไทยได้เป็นอย่างดีชื่อผู้แต่ง : รศ. สงวน รอดบุญ
รหัสสินค้า : 9789748468617
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 550 กรัม
  จำนวนหน้า : 260
ขนาด : 18.5 X 26
พิมพ์ : 2 : มีนาคม 2545


 
ราคา  280.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 238.00 บาท

 ลำดับที่ : 28
 
  ชื่อหนังสือ : เที่ยววัด เที่ยววา ชมปูนปั้นล้านนา
บทคัดย่อ / สารบาญ :

สารคดีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดออกมาทางศิลปะลายปูนปั้นล้านนา ที่อ่อนช้อยงดงามอย่างหาที่เปรียบมิได้อันเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงวิถี ชีวิต ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา รวมทั้งประวัติความเป็นมาของลายปูนปั้นสมัยต่าง ๆ ที่อ้างอิงไว้อย่างลงตัวชื่อผู้แต่ง : รศ. ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
รหัสสินค้า : 9789748468747
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 300 กรัม
  จำนวนหน้า : 216
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 1 : กันยายน 2545


 
ราคา  185.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 157.25 บาท

 ลำดับที่ : 29
 
  ชื่อหนังสือ : ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

บันทึกการเดินทางตามหัวเมืองสยามของผู้ช่วยที่ปรึกษากฎหมายชาวเบลเยียมกลาง รัชกาลที่ 5 ซึ่งยังไม่เคยมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อน เรียบเรียงชนิดบรรทัดต่อบรรทัด เปิดเผยบันทึกประจำวันของฝรั่งชาวเบลเยียมระหว่างการเดินทางกว่า 1,700 กม. ตลอดเวลา 5 เดือนเต็มด้วยพาหนะทุกรูปแบบ นับตั้งแต่การถ่อเรือ ขี่ช้าง ม้า เดินเท้าและเกวียน สู่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ผ่านเมืองพะเยา ไปเชียงราย ฝ่าป่าทึบและดอยสูงไปยังน่าน แพร่ สู่เมืองปากลายริมฝั่งแม่น้ำโขง (ปัจจุบันอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) จากปากลายใช้แพล่องลำน้ำโขงฝ่าเกาะแก่งอันตรายท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยวไปเวียงจันทน์ หนองคาย ผ่านดินแดนอีสานสู่เมืองอุดร เข้าเฝ้าฯ ข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการมณฑลเพื่อหารือข้อราชการ จากนั้นเดินทางผ่านเมืองขอนแก่นสู่โคราช ตัดดงพญาเย็นที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและไข้ป่า ไปขึ้นรถไปสายโคราชซึ่งในเวลานั้นเพิ่งสร้างเสร็จที่หมู่บ้านหินลับ เขตสระบุรี กลับกรุงเทพฯ บรรยายสภาพบ้านเมือง การปกครอง การศาล ผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็น พร้อมด้วยภาพลายเส้นอันหาชมได้ยากของสถานที่ต่าง ๆ ในเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 5 จากฝีมือนักเดินทางฝรั่งชาวยุโรปสมัยนั้นชื่อผู้แต่ง : คุณวิษณุ จันทร์วิทัน
รหัสสินค้า : 9789748468976
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 360 กรัม
  จำนวนหน้า : 272
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : กุมภาพันธ์ 2546


 
ราคา  235.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 199.75 บาท

 ลำดับที่ : 30
 
  ชื่อหนังสือ : ขบวนการนักศึกษาไทย : จาก 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516
บทคัดย่อ / สารบาญ :

การเคลื่อนไหวต่อสู้ของขบวนการนักศึกษา กรณี 14 ตุลาคม 2516 เป็นเรื่องราวกล่าวขานที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดทั้งทางสังคมและการเมืองของคนไทยและคนต่างประเทศแม้กาลเวลาล่วงเลยกว่า 20 ปี นับว่ายาวนานพอที่ชีวิตผู้คนจะผลัดรุ่น ยุคสมัยจะผันเปลี่ยนความเข้าใจต่อเหตุการณ์ จุดมุ่งหมายและอุดมการณ์ของขบวนการ 14 ตุลา ก็อาจผิดแผกแตกต่างไป การมีโอกาสร่วมระลึกถึงอดีตอันทรงคุณค่านี้ ย่อมช่วยให้คนรุ่นปัจจุบันรับรู้ความเป็นมาของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยได้อย่างต่อเนื่องและชัดเจนขึ้นชื่อผู้แต่ง : วิทยากร เชียงกูล
รหัสสินค้า : 9789749609187
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 270 กรัม
  จำนวนหน้า : 208
ขนาด : 14.5 X 21
พิมพ์ : 3 : ตุลาคม 2546


 
ราคา  170.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 144.50 บาท


 
Page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ...  | 24  
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,574,247 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474