23 กุมภาพันธ์ 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบกฎหมายครอบครัว
ถาม-ตอบหนี้
 

   กฎหมายปกครอง (29)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 คู่มือสอบกฎหมาย (8)
 กฎหมายทนายความ (8)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (112)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (63)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (13)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (90)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (24)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (11)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   ท่องเที่ยว (24)
 สุขภาพ (10)
 จิตวิทยา (9)
 ภาษาศาสตร์ (2)
 เศรษฐศาสตร์ (4)
 นิทาน (7)
 คู่มือการศึกษา (6)
 หนังสือทั่วไป (26)
 หนังสือธรรมะ (16)
 ชีวประวัติ (8)
 การพัฒนาตนเอง (7)
 การบริหารจัดการ (11)
 ศิลปวัฒนธรรม (4)
 การเมืองการปกครอง (20)
 ปรัชญา (4)
 วรรณกรรมเรื่องสั้น (11)
 สารานุกรม (3)
 สารคดี (23)
 อธิบายศัพท์ (10)
 คำคม (24)
 หนังสือชุดพิเศษตักบาตร (6)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (23)
 อื่นๆ (161)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (21)
 นิติบรรณการ (33)
 นิติธรรม (81)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (9)
 เนติบัณฑิตยสภา (55)
 สนพ.จุฬา (22)
 ปรีย์ชนก (8)
 

   

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
Search

 
 
 ลำดับที่ : 1
 
  ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง
บทคัดย่อ / สารบาญ :

คณะผู้เขียนตั้งใจจัดทำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในการที่จะได้มีประมวลกฎหมาย ซึ่งมีทั้งตัวบท หลักและทฤษฎีกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกาสำคัญที่ย่อสรุปเป็นหมวดหมู่แล้ว ไว้ใช้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง และใช้ปฏิบัติงานทางกฎหมาย โดยใช้แนวทางในการจัดทำเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายของสำนักพิมพ์ DALLOZ ของฝรั่งเศส
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับอ้างอิง นี้จึงเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษากฎหมายในทุกระดับ ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิต หรือเตรียมสอบแข่งขันเป็นอัยการ ผู้พิพากษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่าง ๆ รวมทั้งผู้ประสงค์ศึกษาหาความรู้ด้านกฎหมายวิธีพิจารณความแพ่งเพิ่มเติม

 ชื่อผู้แต่ง : ดร.วรรณชัย บุญบำรุง, ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล, มาลัย ธรรมโชตัง, เรวดี ขวัญทองยิ้ม, สุภาภรณ์ ภูมิประเสริฐ
รหัสสินค้า : 9786162690532
รูปแบบ : ปกแข็ง สันตรง
น้ำหนัก : 1400 กรัม
  จำนวนหน้า : 928
ขนาด : 16.5x22
พิมพ์ : 5 : กันยายน 2555 แก้ไขเพิ่มเติม


 
ราคา  770.00  บาท
ลด: 15%
ขาย 654.50 บาท


 
 

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,384,867 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474