18 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : วิธีการชั่วคราว และการบังคับคดีแพ่ง
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ส่วนที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา : บทที่ 1 จำเลยขอให้โจทย์วางเงินหรือหาประกัน  บทที่ 2 โจทย์ขอคุ้มครองชั่วคราว  บทที่ 3 คำขอในเหตุฉุกเฉิน  บทที่ 4 กระบวนการพิจารณาภายหลังศาลมีคำสั่งตามวิธีการชั่วคราว  บทที่ 5 คู่ความขอคุ้มครองประโยชน์  ส่วนที่ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง : บทที่ 6 การบังคับคดี  บทที่ 7 การประกันในศาล  บทที่ 8 เจ้าพนักงานบังคับคดี  บทที่ 9 ผู้มีส่วนได้เสีย  บทที่ 10 การยึดและอายัด  บทที่ 11 การบังคับคดี ขับไล่ รื้อถอน  บทที่ 12 การบังคับคดีจับกุมและกักขัง : ส่วนที่ 3 การคุ้มครองสิทธิบุคคลภายนอก  บทที่ 13 การร้องสอดชั้นบังคับคดี  บทที่ 14 การขอกันส่วน  บทที่ 15 การร้องขัดทรัพย์  บทที่ 16 การขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ  บทที่ 17 การขอเฉลี่ยทรัพย์ : ส่วนที่ 4 กระบวนการพิจารณาอื่นๆ  บทที่ 18 การงกการบังคับคดี  บทที่ 19 การถอนการบังคับคดี  บทที่ 20 การขายทอดตลาด  บทที่ 21 การเพิกถอนการบังคับคดี  บทที่ 22 การจ่ายเงิน  บทที่ 23 ศาลที่มีอำนาจบังคับคดีชื่อผู้แต่ง : เอื้อน ขุนแก้ว
รหัสสินค้า : 9786164291904
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 760 กรัม
  จำนวนหน้า : 141
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 4 : 14 มกราคม 2560

  ราคา  280.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 252.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,900,105 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474