16 ธันวาคม 2561
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : กฎหมายวิธีพิพิจารณาความอาญา แก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 32) พ.ศ.2559 จำเลยแสดงตนขณะยื่นอุทธรณ์
บทคัดย่อ/สารบาญ :

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการแก้ไขใหม่ตามกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 32 พ.ศ.2559  โดยเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับกรณที่จำเลยผู้ยื่นอุทธรณ์ หากไม่ถูกคุมขังอยู่ต้องมีการแสดงตนพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการใหม่ที่มีการกำหนดในกฎหมายวิธีพิจารณาความที่เป็นเรื่องเฉพาะก่อน ต่อมาจึงได้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความให้เหมือนกันหรือสอดคล้องกัน จึงได้ทำการรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นพร้อมกับสาระสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ ฎีกา เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาทำความเข้าใจต่อไป ชื่อผู้แต่ง : ดร. สุพิศ ปราณีตพลกรัง
รหัสสินค้า : 9789742036799
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 200 กรัม
  จำนวนหน้า : 218
ขนาด : 18.5X26
พิมพ์ : 1: สิงหาคม 2560

  ราคา  180.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 162.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,895,852 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474