20 มกราคม 2562
     
  คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก
หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : หนี้
คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง
กฎหมายระหว่างประเทศ
ถาม-ตอบหนี้
เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์
หลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด
 

   กฎหมายปกครอง (32)
 คู่มือสอบกฎหมาย (9)
 กฎหมายทนายความ (9)
 หลักกฎหมาย (40)
 กฎหมายทั่วไป (119)
 ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย (7)
 หนังสือดีในอดีต (5)
 หนังสือโครงการตำราฯ (68)
 หนังสือฝากขาย (16)
 หมวดพระราชบัญญัติ (1)
 หนังสือกองทุน ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ (13)
 ดาวน์โหลด (5)
 กฎหมายสำหรับตำรวจ (1)
 กฎหมายพาณิชยนาวี (5)
 กฎหมายภาษีอากร (3)
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (12)
 กฎหมายแรงงาน (13)
 คำอธิบายกฎหมาย (101)
 พระราชบัญญัติ (1)
 ประมวลกฎหมาย (26)
 กฎหมายอ้างอิง (1)
 รวมกฎหมาย (13)
 กฎหมายระหว่างประเทศ (24)
 กฎหมายการแพทย์ (5)
 ถาม-ตอบกฎหมาย (12)
 กฎหมายท้องถิ่น (2)
 สินค้าอื่นๆ (4)
 

   สนพ.ธรรมศาสตร์ (24)
 อื่นๆ (200)
 อฑตยามิลเลนเนียม (6)
 ปณรัชช (23)
 นิติบรรณการ (28)
 นิติธรรม (94)
 วิทยพัฒน์ (2)
 บัณฑิตอักษร (5)
 ธรรมนิติ (10)
 เนติบัณฑิตยสภา (56)
 สนพ.จุฬา (10)
 ปรีย์ชนก (5)
 

 
 

  WebLink : WebLink :  

 
  ชื่อหนังสือ : คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2
บทคัดย่อ/สารบาญ :

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 นี้ ได้อธิบายเนื้อหาความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามลักษณะ 12 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แม้ว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จะมีบทบัญญัติไม่มากนัก แต่อันที่จริงมีประเด็นปัญหาสำคัญหลายเรื่องเป็นที่ถกเถียงกันในวงวิชาการนิติศาสตร์ ตลอดจนเนื้อหาความผิดเกี่ยวกับศพ ตามลักษณะ 13 ข้าพเจ้าพยายามอธิบายถ้อยบัญญัติต่างๆ ให้เข้าใจง่าย สอดแทรกตัวอย่างท้ายคำอธิบายแต่ละตอนเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาในเชิงวิชาการและคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้รวบรวมคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจไว้ท้ายเรื่่องอีกด้วยชื่อผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
รหัสสินค้า : 9786162696473
รูปแบบ : ปกอ่อน
น้ำหนัก : 1050 กรัม
  จำนวนหน้า : 564
ขนาด : 18.5x26
พิมพ์ : 3: มกราคม 2561

  ราคา  500.00  ส่วนลด : 10%

เหลือ 450.00 บาท
 
 


   
  E-mail : ของเพื่อน From : จาก  


  คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยูสเซอร์เนม
รหัสผ่าน
ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

2,945,266 คน

 

 

 
 
Winyuchon Publication House Co., Ltd.
 
สำนักพิมพ์วิญญูชน 39/200-201 ซ.วิภาวดีรังสิต 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2996-9471-3 โทรสาร 0-2996-9474